o projektu

Projekt Ovoce a zelenina do škol nabízí
dotované dodávky ovoce a zeleniny přímo do Vaší školy zcela

Váš regionální dodavatel

V rámci toho projektu mají žáci základních škol, včetně přípravných tříd nárok na dotované ovoce a zeleninu. Výrobky dodáme přímo do Vaší školy, nemusíte se tedy o nic starat.

dodáme + do školy + zdarma
=
nestaráte se

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
zlepšit zdravotní stav mladé populace
a bojovat proti dětské obezitě.

Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie (73%) a Česká republika (27%), tudíž je pro Vás zcela zdarma. Projekt spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.